Uw advertentie hier
 

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient voor zijn werkzaamheden een zogenoemd gebruikelijk loon te ontvangen op basis van de Wet op de loonbelasting 1964. In de rechtspraak is sinds 2004 sprake van een zogenaamde afroommethode voor het vaststellen van dit gebruikelijk loon. Daarnaast kon tevens de vergelijkingsmethode worden gebruikt om het gebruikelijk loon vast te stellen. In 2020 komt de Hoge Raad (gedeeltelijk) terug op de afroommethode. Wij lichten in dit artikel beide methoden kort toe en behandelen tevens de laatste ontwikkelingen.

Publicatie:
1 Jun 21
Laatst gewijzigd:
1 Jun 21
Dossier:
jurisprudentie
Specialist: mr. drs. Martijn van der Kroon

Afroommethode

Vanaf 2004 was het mogelijk om de afroommethode toe te passen voor een gebruikelijk loon van de DGA. Dit betekende dat, indien de opbrengsten van de BV voor 90% of meer voorvloeien uit door de DGA verrichte arbeid, het ook mogelijk is het gebruikelijk loon af te leiden uit de opbrengsten en kosten van de BV. Het leek erop dat er sprake was van een keuzemogelijkheid in de praktijk: er mocht voor de afroommethode gekozen worden.

Vergelijkingsmethode

Bij de vergelijkingsmethode worden de werkzaamheden van een DGA vergeleken met een werknemer die soortgelijke werkzaamheden verricht. Op basis van de meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt dan het gebruikelijk loon voor de DGA vastgesteld. Tot 2015 was het uitgangspunt dat als een vergelijkbare dienstbetrekking kan worden gevonden, dat de afroommethode niet van toepassing was. Uit de praktijk blijkt dat er vrijwel altijd een vergelijkbare dienstbetrekking te vinden is, waardoor de vergelijkingsmethode dient te worden toegepast in plaats van de afroommethode.

Recente jurisprudentie inzake afroommethode

Uit recente uitspraken van het Hof Den Haag van 15 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2748 en ECLI:NL:GHDHA:2019:2749 blijkt wanneer men de afroommethode kan toepassen voor het vaststellen van het gebruikelijk loon van de DGA. De afroommethode kan alleen worden toegepast indien de opbrengsten van de BV voornamelijk voortvloeien uit de door DGA verrichte werkzaamheden. Mocht er sprake zijn van arbeid verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten bestaan uit een aandeel van een samenwerkingsverband, dan geldt de afroommethode niet. De opbrengst vloeit dan namelijk niet geheel voort uit de door de DGA verrichte arbeid. De Hoge Raad heeft op 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:457,  de uitspraak van het hof recent bevestigd. Daarbij heeft de Hoge Raad aangegeven dat geen ruimte bestaat voor de afroommethode, wanneer de vergelijkingsmethode kan worden toegepast.

Heeft u een juist gebruikelijk loon?

Is uw gebruikelijk loon vastgesteld door middel van de afroommethode? Bent u niet zeker of uw gebruikelijk loon juist is vastgesteld? Of heeft u een discussie met de Belastingdienst over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Op al deze vragen denken wij graag met u mee en kunnen wij u voorzien van advies. Neemt u hiervoor gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.