Uw advertentie hier
 

Publicatie:
20 May 21
Laatst gewijzigd:
20 May 21
Dossier:
jurisprudentie
Specialist: mr. Barbara Rijskamp

In de praktijk zijn er twee redenen om een gezamenlijke bankrekening (een zgn. en/of-rekening) te openen:
- als partners met een gezamenlijke huishouding. Bedoeld om de kosten van de huishouding te voldoen. Meestal te vullen door de partners naar rato van hun inkomen.
- als mantelzorger met de hulpbehoevende. Bedoeld om als mantelzorger de financiën van de hulpbehoevende te kunnen verzorgen. In de praktijk leidt dit meestal niet tot vragen, maar soms moet je van goeden huize komen om de discussie met de autoriteiten aan te gaan. Zo ook in het volgende geval.

Storting bij aangaan huwelijk is geen schenking

Er was een stel dat in 2008 ging trouwen op huwelijkse voorwaarden. De man had € 10.000.000 gestort op een gezamenlijke en/of-rekening. De aanstaande echtgenoten waren overeengekomen dat alleen het geld op die rekening tot de gemeenschap van goederen behoorde. Op 27 december 2012 overleed de man.

Nieuw: Belastingdienst kan onbeperkt navorderen

In 2013 is de Wet schenk- en erfbelasting zodanig aangepast dat onbeperkt schenk- en erfbelasting kan worden nagevorderd. Daarmee is de heffingsbevoegdheid van de Belastingdienst verruimd en kon de schenkbelasting van 2008 worden nagevorderd, later dan 2013 (bij verstrijken vijfjaarstermijn).

In het onderhavige geval heeft de Belastingdienst geprobeerd om naast de verschuldigde erfbelasting bij overlijden ook verschuldigdheid van schenkbelasting te stellen bij het aangaan van het huwelijk.

Hoge Raad vernietigt de aanslag schenkbelasting

De Hoge Raad heeft in het arrest van 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708, de opgelegde aanslag schenkbelasting vernietigd, omdat er geen voltooide vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden. Immers, tijdens het huwelijk is niet bekend wat de echtelieden aan het einde van het huwelijk kunnen verdelen. De omvang van de beperkte gemeenschap kan zijn toe- of afgenomen, al naar gelang de beleggingen en uitgaven en andere stortingen op deze bankrekening.

En zo is het maar net: er vindt geen vermogensovergang plaats door het openen van een en/of-rekening.

Bezwaar maken loont

Zo zie je maar weer: leg je niet direct neer bij een beslissing van de Belastingdienst of een andere overheidsinstelling. Bezwaar maken loont. Contact opnemen met Barbara Rijskamp van Helder in Belastingen is nog beter.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen

Helder in Belastingen

mr. Barbara Rijskamp


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.