Uw advertentie hier
 

Een periodieke gift in natura aan een museum (ANBI) kan de schenker jaarlijks een aftrekpost opleveren in de inkomstenbelasting. Echter, bij overlijden van de schenker is het museum dan niet zeker dat het geschonken kunstwerk volledig in eigendom wordt verkregen. De Staatssecretaris van Financiën heeft hiervoor eind 2014 een oplossing gegeven in de vorm van goedkeurend beleid.

Publicatie:
29 Mar 21
Laatst gewijzigd:
29 Mar 21
Dossier:
kennis
Specialist: mr. Roel de Jong

Aftrekbaarheid periodieke gift in natura

Een schenker die een schenking in natura doet aan een ANBI, denk bijvoorbeeld aan de schenking van een schilderij aan een museum, kan deze schenking ook doen in de vorm van een periodieke gift waarbij het eigendomsrecht van het schilderij jaarlijks in gelijke delen overgaat. De schenker kan de gift dan opgeven als persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is wel dat de ‘uitkeringen en verstrekkingen’ vast en gelijkmatig zijn, dat deze zijn aangegaan voor ten minste vijf jaar en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker. Deze laatste voorwaarde drukt het onzekerheidsvereiste uit dat kenmerkend is voor de periodieke gift. Met betrekking tot dit onzekerheidsvereiste is vanuit het perspectief van de schenker interessant beleid gepubliceerd.

Overlijden schenker kan aftrek als periodieke gift frustreren

In geval van een schenking van bijvoorbeeld een schilderij wil de schenker zekerheid hebben dat het museum uiteindelijk de eigendom van het schilderij verkrijgt. De schenker en het museum kunnen overeenkomen dat bij eerder overlijden van de schenker de resterende termijnen ineens worden uitgekeerd. Deze afspraak heeft echter tot gevolg dat niet langer aan het onzekerheidsvereiste wordt voldaan. Zodat geen sprake meer is van een periodieke gift en de schenker geen recht heeft op giftenaftrek.

Goedkeuring Ministerie laat giftenaftrek bij overlijden in stand

Om te realiseren dat het schilderij ook in geval van voortijdig overlijden uiteindelijk volledig in eigendom komt van het museum, kan de schenker in zijn testament een legaat opnemen ten gunste van het museum ter grootte van de op het moment van zijn overlijden resterende termijnen. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 19 december 2014 (nr. BLKB2014/1415M) bevestigd dat dan nog steeds sprake is van een onzekere factor, omdat een legaat door de schenker eenzijdig kan worden gewijzigd. De giftenaftrek voor de reeds gedane giften in natura blijft bestaan.

Legaat neemt niet onzekerheid museum weg, maar meestal wel goede oplossing

Door gebruik te maken van het legaat in het testament weet de schenker uit het voorbeeld zeker dat het museum de eigendom van het schilderij verkrijgt. Hierdoor is voor hem de onzekerheid weggenomen. Voor het museum blijft het uiteraard wel onzeker of zij het schilderij daadwerkelijk volledig in eigendom zal verkrijgen. Immers, een testament kan altijd worden gewijzigd.

Vragen?

Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Roel de Jong

FBN Juristen notarieel & fiscaal

FBN Juristen notarieel & fiscaal

mr. Roel de Jong

088 2222123

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.