Uw advertentie hier
 

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan houden veel BTW-ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. De Brexit betekent voor de Nederlandse BTW-ondernemer die transacties met ondernemers in het Verenigd Koninkrijk heeft dat de BTW-gevolgen met betrekking tot de transacties met het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 zijn gewijzigd en dat hij actie moet ondernemen.

Publicatie:
15 Feb 21
Laatst gewijzigd:
15 Feb 21
Dossier:
kennis
Specialist: mr. Carola van Vilsteren

BTW en levering vanaf 1 januari 2021

Verkoop aan het Verenigd Koninkrijk - B2B

Afhankelijk van de overeengekomen leveringsconditie moet de afnemer of de Nederlands leverancier de goederen invoeren in het Verenigd Koninkrijk en moet daarvoor Verenigd Koninkrijk invoerrechten en de Verenigd Koninkrijk BTW worden aangegeven en betaald in het Verenigd Koninkrijk. In deze link zijn per goederencode de importtarieven weergeven. Ga na of de huidige overeengekomen leveringscondities moeten worden aangepast, om te voorkomen dat in het Verenigd Koninkrijk inklaringskosten en invoerrechten moeten worden betaald en deze niet aan de afnemer in het Verenigd Koninkrijk afnemer kunnen worden doorbelast. Vanaf 1 januari 2021 moet bij een goederenlevering vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk in Nederland een uitvoeraangifte worden gedaan en in het Verenigd Koninkrijk een invoeraangifte. Sommige Nederlandse ondernemers willen hun klanten in het Verenigd Koninkrijk niet met deze extra administratieve verplichtingen opzadelen, en willen de invoerformaliteiten in het Verenigd Koninkrijk voor de klant verzorgen. Dit betekent dat deze Nederlandse ondernemers een BTW-nummer in het Verenigd Koninkrijk aan moeten vragen en BTW bij invoer in het Verenigd Koninkrijk zullen betalen en vervolgens Engelse VAT in rekening moeten brengen.

De invoer-BTW in het Verenigd Koninkrijk kan vanaf 1 januari 2021 in de BTW-aangifte in het Verenigd Koninkrijk worden aangegeven, en hoeft dus niet langer direct bij invoer te worden aangegeven. Dit geldt vanaf 1 januari 2021 voor alle in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde BTW-ondernemers. Daarbij geldt een soort ‘ingroeimodel’ wat betreft de douanecontroles, waarbij pas vanaf 1 juli 2021 alle producten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan fysiek gecontroleerd worden.

Let op! Vervoer in opdracht van Nederlandse BTW-ondernemers in verband met de uitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk, is vanaf 1 januari 2021 belast met 0% BTW.

Verkoop aan het Verenigd Koninkrijk - B2C

Bij verkoop van goederen aan consumenten is sprake van export en is 0% BTW in Nederland verschuldigd. Voor pakketjes die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk gaan met een waarde tot GBP 135 komt volgens de Britse overheid een online portaal beschikbaar waarin de in het Verenigd Koninkrijk verschuldigde BTW-bedrag kan worden aangegeven en betaald. Bij pakketjes met een waarde van GBP 135 of meer wordt de BTW van de ontvangers in het Verenigd Koninkrijk geheven. Webshops dienen een BTW-identificatienummer aan te vragen voor de verkoop en verzending van pakketten met een waarde tot en met GBP 135 aan Britse particulieren (Noord-Ieren uitgezonderd), zodat zij de BTW in het Verenigd Koninkrijk aan kunnen geven. Regel dit snel, omdat de wachttijden oplopen.

Ingroeimodel

Wat betreft de douanecontroles heeft het Verenigd Koninkrijk exporteurs iets meer lucht gegeven. Er geldt een soort ingroeimodel, waarbij pas vanaf 1 juli 2021 de volledige grensprocedures voor import gaan gelden en alle goederen naar het Verenigd Koninkrijk gecontroleerd worden. Zo vinden controles tot 1 juli 2021 alleen plaats op producten met een hoog risico, zoals alcohol en tabak, en producten van dierlijke- en plantaardige oorsprong. Deze producten moeten vooraf met de juiste gezondheidscertificaten worden aangemeld.

Inkoop vanuit het Verenigd Koninkrijk

Koopt een Nederlandse BTW-ondernemer goederen van een leverancier in het Verenigd Koninkrijk en worden de goederen in het kader van de levering naar Nederland vervoerd, dan is sprake van import. Er moet bij de Nederlandse Douane een aangifte ten invoer worden ingediend, waarbij de EU invoerrechten moeten worden betaald; daarnaast moet de Nederlandse afnemer ook de BTW bij de Douane aangeven en betalen, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt. Het voordeel van een artikel 23-vergunning is dat de invoer-BTW niet bij de grens aan de Douane wordt betaald, maar in de BTW-aangifte wordt aangegeven en in dezelfde BTW-aangifte in aftrek kan worden gebracht. Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel.

Inkoop door wijze van import door Britse BTW-ondernemer

Wanneer de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemer goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk importeert naar Nederland, is bij een daaropvolgende levering aan een Nederlandse BTW-ondernemer de BTW over de levering verlegd naar de Nederlandse ondernemer op grond van artikel 12 lid 3 Wet OB. Dit geldt ook als de Britse ondernemer een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland heeft aangesteld. 

Let op! BTW-ondernemers in het Verenigd Koninkrijk die vanuit het Verenigd Koninkrijk zelf goederen naar de EU willen importeren, moeten een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen in het betreffende EU-land.

Vereenvoudigde ABC-levering

Vanaf 1 januari 2021 is de mogelijkheid vervallen tot toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering. Hierdoor moet bij een levering van goederen, waarbij A aan B levert, en B vervolgens aan C levert en de goederen rechtstreeks van A naar C gaan, B voor de BTW registreren in het land van C als het internationale vervoer toerekenbaar is aan de schakel A-B. Bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering hoeft B niet in het EU-land van C voor de BTW te registreren.

Call-off stock

De vereenvoudiging voor call- off stock is niet langer mogelijk vanaf 1 januari 2021. Dit speelt als een leverancier voorraad in een ander EU-land overbrengt maar de verkoper eigenaar hiervan blijft. De verkoper hoefde zich voorheen meestal niet te laten registeren in het land van de afnemer, maar vanaf 1 januari 2021 moet dit wel als het call-off stock in het Verenigd Koninkrijk betreft.

BTW en diensten vanaf 1 januari 2021

Verkoop aan het Verenigd Koninkrijk - B2B

B2B: Na een Brexit is de dienst volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer, het Verenigd Koninkrijk. De ondernemer vermeldt geen BTW op de factuur maar de woorden ‘VAT Out of Scope’. Afhankelijk van de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk moet de afnemer BTW aangeven.

Verkoop aan het Verenigd Koninkrijk - B2C

B2C: De dienst is belast in Nederland. De Nederlandse ondernemer moet 21% BTW in rekening brengen. Voor een aantal diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken en restaurant- en cateringdiensten, gelden andere regels om vast te stellen waar de BTW verschuldigd is. De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk is belast in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse ondernemer die elektronische diensten levert aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk moet zich daarom in het Verenigd Koninkrijk registeren. Mogelijk dat dit geregeld kan worden via het portaal waarin ook de online verkoop van goederen wordt gerapporteerd.

Let op! Na de Brexit is de BTW die een in Nederland gevestigde ondernemer betaalt in verband met BTW-vrijgestelde financiële diensten die hij verricht aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk in aftrek te brengen. Voor 1 januari 2021 was dat niet mogelijk.

Inkoop vanuit het Verenigd Koninkrijk

Door de Nederlandse ondernemer van een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk afgenomen diensten zijn belast in Nederland en aan te geven bij vraag 4a van de BTW-aangifte, tenzij het gaat om een dienst waarvoor een uitzondering geldt, zoals een dienst met betrekking tot onroerende zaken.

Noord-Ierland en BTW-gevolgen vanaf 1 januari 2021

Uit de tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gemaakte afspraken blijkt dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het douanegebied van de EU. Hierdoor ontstaan er ook na 31 december 2020 geen douaneverplichtingen bij vervoer van goederen tussen Noord-Ierland en de EU.

Let op! Wanneer het vervoer via Engeland, Schotland of Wales gaat, dan moet dit plaatsvinden onder de regeling douanevervoer. Op goederenleveringen aan BTW-ondernemers in Noord-Ierland blijft het stelsel van intracommunautaire leveringen van toepassing.

Actiepunten handel met het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021

Door de coronacrisis is de Brexit wellicht wat naar de achtergrond verschoven, maar het is de hoogste tijd om maatregelen in verband hiermee te treffen:

BTW-teruggave

Vraag de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW op de gebruikelijke manier (via portal van de Nederlandse Belastingdienst) zo snel terug. De verwachting is dat vanaf 1 april 2021 de in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug moet worden gevraagd bij de Engelse Belastingdienst. 

EORI-nummer

Een Nederlandse BTW-ondernemer heeft een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Ga nu alvast na wat uw EORI-nummer is, zodat de transacties met het Verenigd Koninkrijk door kunnen gaan. Ondernemers die nog geen EORI-nummer hebben worden geadviseerd dit zo snel mogelijk aan te vragen bij de Nederlandse Douane (www.douane.nl). Ga ook na of de aangiftesoftware moet worden aangepast, zodat douaneaangiften (voor zowel invoer als uitvoer) kan worden gedaan of neem contact op met een softwareleverancier, die dergelijke speciale douanesoftware kan leveren.

Artikel 23-vergunning

Veel BTW-ondernemers zaken doen met het Verenigd Koninkrijk hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin de Belastingdienst de ondernemer wijst op de mogelijkheid om een artikel 23-vergunning aan te vragen. De BTW-ondernemer mag, als hij een Artikel 23-vergunning heeft, de BTW bij invoer van goederen aangeven in de BTW-aangifte bij vraag 4a, in plaats van dat de BTW direct bij invoer verschuldigd is, zodat dit de BTW-ondernemer een liquiditeitsvoordeel oplevert. De artikel 23-vergunning kan worden aangevraagd als aan de eisen daarvoor wordt voldaan:

 • De ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd;
 • De ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
 • De ondernemer voert een aparte administratie waaruit blijkt hoeveel BTW bij import verschuldigd is;
 • De ondernemer doet per maand of per kwartaal BTW-aangifte.

AEO-vergunning

Overweeg of het zinvol is om een AEO-vergunning aan te vragen. De Douane stelt zich soepeler op tegen ondernemingen met een AEO-certificering. Zo worden bijvoorbeeld minder fysieke- en documentcontroles uitgevoerd. En door buitenlandse handelspartners wordt steeds vaker gevraagd of de ondernemer met wie zij zaken doen over een AEO-certificering beschikt, zodat de beschikking over een AEO-certificering de aantrekkelijkheid als internationale handelspartner vergroot. De Belastingdienst/Douane bezoekt elk bedrijf dat een AEO-aanvraag indient, en spreekt dan met de directie van het bedrijf en personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het AEO-self-assessment.

Let op! Een AEO-certificering brengt verplichtingen met zich mee, zoals het regelmatig evalueren van douane-processen en waar nodig actie ondernemen om aan de vele regels te voldoen.

Daarnaast moeten BTW-ondernemers de volgende punten nalopen en de administratie hierop aanpassen:

 • Welke verkoopvoorwaarden moeten na de Brexit worden aangehouden?
 • Onder welke goederencode moeten de goederen worden ingedeeld, zodat het invoer-percentage vast gesteld kan worden?
 • Hoe wordt de douanewaarde van de goederen bepaald?
 • Wat is de (douane-technische) oorsprong van de goederen?
 • Zijn op de uit te voeren goederen niet fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld veterinaire controles van toepassing?
 • Worden de goederen aangemerkt als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen?

Overige actiepunten

 • In gesprek gaan met leveranciers, afnemers en andere schakels in de bedrijfsketen;
 • Werknemers vrijmaken of een commissie instellen die zich bezig houdt met de voorbereiding van de onderneming op de Brexit en voor het volgen van de laatste ontwikkelingen:
 • Uitzoeken of er extra (service)contracten, licenties, diploma’s en dergelijke nodig zijn;
 • Onderzoek doen naar kansen door de Brexit, zijn er bijvoorbeeld nieuwe afnemers te vinden.
 • Check de opslag van data: bewaart u persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk of gebruikt u een Britse server? Ga na wat hierbij de regels zijn per 1 januari 2021.

Service Rijksoverheid

De BTW-ondernemer kan een Brexit Impact-scan doen, welke beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Ook kunnen MKB-ondernemers in aanmerking komen voor subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemer Nederland stelt Brexit-vouchers beschikbaar, waarmee de MKB-ondernemer subsidie krijgt voor het verkrijgen van advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor de onderneming. De vouchers geven een korting tot 50% van de kosten voor het advies van een externe deskundige.

De Belastingdienst heeft een Brexit-tool ontwikkeld waarmee een BTW-ondernemer kan zien wat de BTW-gevolgen zijn. Voor douane-zaken is een soortgelijke tool ontwikkeld die de gevolgen van het Brexit voor douanezaken uitlegt.

Conclusies

De uitvoering van een Brexit heeft gevolgen voor iedere BTW-ondernemer die goederen of diensten inkoopt of verkoopt vanuit of aan het Verenigd Koninkrijk. Het is van belang actie te ondernemen zodat de handel met het Verenigd Koninkrijk na het Brexit doorgang kan vinden en de ondernemer geen inkomsten misloopt.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.