Uw advertentie hier
 

Op 1 februari 2021 is de aanvraag voor de (eerste fase) tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, geopend. Een kleine 10 dagen eerder was de regeling gepubliceerd.

Publicatie:
5 Feb 21
Laatst gewijzigd:
5 Feb 21
Dossier:
kennis
Specialist: mr. Ilyas Kayhan

Het doel van deze nieuwe regeling is het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden en vloeien voort uit het Pensioenakkoord van 2019. Het kabinet en de sociale partners hebben in dat akkoord afgesproken dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent ook een geleidelijk omslag op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Om deze slag te kunnen maken kunnen werkgevers subsidie krijgen.

De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die eerder willen stoppen met werken, omdat ze bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk het niet kunnen volhouden tot de AOW-leeftijd. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekendheid moeten zijn in Nederland.

Voor deze regeling is voor de periode van 2021 tot en met 2025 in totaal € 964 miljoen beschikbaar.

Wie kan subsidie aanvragen?

In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren. Ook andere partijen, zoals ondernemingen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra, kunnen aansluiten bij een samenwerkingsverband.

Sectoren en branches zijn in de regeling niet vooraf afgebakend. De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband moet een werkgeversorganisatie (dan wel beroepsorganisatie), een werknemersorganisatie of een O&O-fonds zijn.

Wat is subsidiabel en wat krijg je ervoor?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor sectoranalyses en activiteitenplannen.

Sectoranalyse
In het kader van dit onderdeel dient de sector of branche een analyse te maken van de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden waar zij voor staan, en de benodigde investeringen in de sector of branche om te zorgen dat werkenden in de toekomst zoveel mogelijk gezond werkend hun pensioen bereiken. Hierbij dient ten minste vijf jaar vooruitgekeken te worden. De subsidie voor het opstellen van een sectoranalyse bedraagt € 20.000 per samenwerkingsverband. Het aanvraagtijdvak voor de sectoranalyse sluit op vrijdag 26 februari 2021 om 17.00 uur en het subsidieplafond voor dit tijdvak voor sectoranalyses is gesteld op € 2.000.000.

Activiteitenplan
Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in een activiteitenplan dat is gebaseerd op een sectoranalyse.

Bij uit te voeren activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid dient gedacht te worden aan één of meer van de volgende activiteiten:

  • ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
  • activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  • opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  • een kortdurende training van of workshops voor groepen;
  • monitoring en evaluatie.

De subsidie voor de kosten van de subsidiabele activiteiten rond duurzame inzetbaarheid bedraagt maximaal 50%.

Een regeling voor eerder uittreden (RVU) die is subsidiabel aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het betreft een individuele regeling voor eerder uittreden, die wordt vastgelegd in een overeenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 670b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de wens van de werknemer tot eerder uittreden en de beëindiging op verzoek van de werknemer is opgenomen; of
  • het betreft een collectieve regeling voor eerder uittreden waarop de werknemer aanspraak kan maken indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer is beëindigd; en
  • een regeling voor eerder uittreden omvat de verplichting van de werkgever tot maandelijkse uitkeringen in de periode van 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

De subsidie voor de RVU bedraagt maximaal 25%.

Het aangevraagde subsidiebedrag voor een integraal activiteitenplan moet ten minste € 125.000 (exclusief overhead) bedragen.

Het aanvraagtijdvak voor het uitvoeren van een activiteitenplan loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021. Het subsidieplafond voor het tweede aanvraagtijdvak is nog niet bekendgemaakt. Na het tweede aanvraagtijdvak volgen nog ten minste vier aanvraagtijdvakken.

Waarom gebruik maken van de subsidieregeling?

De veranderende economie en ontwikkelingen in de wereld: automatisering, digitalisering, pandemieën, klimaatafspraken, etc. leiden tot veranderingen in de wereld van werk. Dan moet je denken aan veranderingen als het gaat om thuiswerken, langer moeten doorwerken, werk-/privébalans, de manier van (samen)werken, arbeidsverhoudingen, kennis en kunde etc.

Al deze veranderingen vragen naast de bedrijfsorganisatie ook veel van de werknemers, andere vaardigheden en/of een andere mind-set. Het is belangrijk dat de werknemers over de juiste vaardigheden en competenties blijven beschikken, wendbaar en weerbaar worden en duurzaam inzetbaar (bekwaam, gemotiveerd en gezond) zijn en blijven.

Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om ons een spiegel voor te houden (sectoranalyse) en een impuls te geven aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden (activiteitenplan).

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Ilyas Kayhan

KSK Tax & Legal Services

KSK Tax & Legal Services

mr. Ilyas Kayhan


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.